תקנון

 1. 1. כללי
  1.1 אתר זה הוקם ע"י החברה להלן- "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"
  1.2  האתר הינו בבעלותה של חברת – "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות", והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.
  1.3  תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין חברת "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות".
  לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  1.5  בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  1.6  רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
  1.7  כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

  2. רכישת פריטים
  2.1 באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים בעבודת יד מהיוצר "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות".
  2.2 האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. ל"מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור. כן עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
  2.3 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. אך מאחר וכל פריט הינו פרי עבודת יד, ייתכנו שינויים בין הפריט המצולם לבין פריט חדש המוזמן על ידי הלקוח. כמו כן  ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" אינו אחראי לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והוא שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
  2.4 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" ובלבד שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט (מטבע) אזל תעשה החברה "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
  2.5 החברה "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כן, החברה אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.

  3. ביצוע הזמנה
  3.1  כדי שהחברה
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" תוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו ישירות בטלפון: 0544993792
  3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.
  3.3  לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח הזמנה", תועבר הזמנתך ליוצר (
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות") לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 2 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את החברה. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  3.4  לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן.
  4
  מדיניות מחירים
  4.1 הנהלת האתר "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).

  4.2 הנהלת האתר "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

  5. אמצעי התשלום
  5.1  התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר.

  5.2  אם יתברר שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.

  6. פרטיות
  6.1 החברה  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה. המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
  6.2 החברה
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"  עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה RRL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.
  6.3 עם ביצוע ההרשמה ל'מועדון הלקוחות', כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר על מנת שנוכל לעדכן אותך על המבצעים שלנו בלבד ללא שימוש מעבר לכך. במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.
  6.4 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.
  6.5 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  6.6 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.
  7. אספקת המוצרים 
  7.1  מרגע סיום ההזמנה והעברת התשלום – זמן העבודה על כל פריט הינו 2-4 ימי עסקים (כל פריט הנו עבודת יד), ולאחר מכן יציאה למשלוח. זמני המשלוח הינם עד 5 ימי עסקים, לאילת עד 7 ימי עסקים.  הפריטים נשלחים באמצעות חברת משלוחים/דואר ישראל, לפי הנקבע במועד ההזמנה ע"י הלקוח. הודעה על פרטי המשלוח תימסר לאחר השליחה.
  7.2 הפריטים השונים יסופקו בתוך הארץ - באמצעות חברת משליחים לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה. מוצרים שיסופקו באמצעות חברת משלוחים/
  DHL/דואר ישראל,  יישלחו בכפוף לזמן האספקה הרשום במדיניות המשלוחים ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים.
  7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, אנא צרי עמנו קשר:
  symbolicjewels@gmail.com
  8. ביטול רכישה והחזרת פריטים
  8.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

  8.2 החברה  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה לתכשיט בעת קבלתו על ידי הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

  * החברה  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

  * מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

  לצורך החזרת המוצרים, אנא צרי עמנו קשר symbolicjewels@gmail.com

  8.3  החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך:
  8.3.1  החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"  בהתאם למדיניות החברה .
  8.3.2  ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי/זיכוי ב
  bit  - בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  8.3.3 ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת 
  symbolicjewels@gmail.com בליווי הודעה טלפונית למספר 0544993792 וקבלת אישור מחברת "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"  כתנאי לביטול ההזמנה כאמור, והחזרת הפריט לחברה על פי התנאים שתקבע החברה כגון- אופן המשלוח.

  * ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

  8.4  הפריטים היוצאים מ"מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, מאחר ומדובר בפריט בעבודת יד, במידה והפריט הגיע אלייך ואינו תקין או פגום או שבור, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ובהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
  8.5  מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

  9. קניין רוחני
  9.1  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"– לרבות עיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, עיצובי התכשיטים, דגמי התכשיטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
  9.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות"בכתב ומראש. שמה של "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  10. הגבלת שימוש
  10.1  אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
  10.2  תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
  10.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.
  חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת  "וירוסים" ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
  10.4  חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.
  11. הגבלת אחריות
  11.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
  11.2  בשום מקרה לא תחול על חברת 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

  הנהלת האתר "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
  11.3  החברה "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
   11.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
  11.5  הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

  12. הפסקת שימוש ושיפוי
  12.1 חברת "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
  12.2  חברת 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.
  12.3 חברת 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  13. דין ושיפוט
  13.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
  13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
  14. שינוי בתנאים ובהתניות 
  14.1 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות".
  14.2 חברת 
  "מירן שביט – תכשיטים ממטבעות" שומרת על זכותה לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
  14.3  הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

   

logo בניית אתרים